دبیر مجمع تشخیص مصلحت در واکنش به حمله تروریستی اهواز گفت: تروریست ها در سالروز حمله صدام به ایران، با کشتار مردم، جشن خون گرفتند. ما جشن آنها را به عزایی پشیمان کننده تر از عقوبت صدام و داعش تبدیل خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی حادثه تروریستی اهواز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تروریست ها در سالروز حمله صدام  به ایران، با کشتار مردم، جشن خون گرفتند. ما جشن آنها را به عزایی پشیمان کننده تر از عقوبت صدام و داعش تبدیل خواهیم کرد. 

محسن رضایی افزوده است: از وزارت‌خارجه انتظار می رود دراسرع وقت از کشورهایی که تروریست‌ها در آنند، تحویل آنها را بخواهد و به آن کشورها اطلاع دهد که عواقب هرنوع تأخیر به عهده آنهاست.

وی همچنین در پیامی توئیتری در پاسخ به حمایت آشکار مشاور ولیعهد ابوظبی از تروریست‌ها نوشت: مشاور بی‌خرد و خود فروخته ولیعهد ابوظبی با نقض آشکار قوانین بین‌الملل بر دخالت بیگانگان در حادثه تروریستی اهواز صحه گذاشت. پشیمانی سختی در انتظار اوست.