یکی از نمایندگان سابق مجلس طعنه عجیبی در رابطه با وزیر ارتباطات و فناوری مطرح کرده و گفته است: آیا اطلاعات حیاتی کشور را به بیگانگان دادن تضییع حقوق شهروندی نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، علیرضا زاکانی در توییتی به نقل از آذری جهرمی می نویسد؛ وزیر ارتباطات: باید باور به رعایت حقوق شهروندی در بین مسئولان جدی گرفته شود.

وی سپس دو سوال از آذری جهرمی وزیر ارتباطات مطرح کرده و نوشته است: آقای جهرمی ای کاش می گفت اطلاعات حیاتی و کلان کشور را به بیگانگان دادن تضییع حقوق شهروندی است یا نه؟ یا تحقق شبکه ملی اطلاعات هم جزو حقوق شهروندی است، و اگر هست پس چرا اهتمامی جدی به اجرای آن نیست؟

معلوم نیست که زاکانی به چه دلیل وزیر ارتباطات را خطاب قرار داده و از وی درباره یک عمل مجرمانه سوال کرده است.