موضوع حقوق های غیرمتعارف و خلاءهای قانونی و اجرایی برای مقابله و برخورد با این پدیده در جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی و روسای دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها، کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه ای با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهش ها، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، برای بررسی ریشه های حقوقی های غیرمتعارف برخی مدیران تشکیل داد. در این جلسه، ابتدا رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات آخرین گزارش خود را در این زمینه ارائه کردند و سپس کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش ها نیز برخی روش های سوء استفاده را مطرح کرد. در این جلسه این موضوع مطرح شد که بعضی بانک ها و شرکت های دولتی از برخی مفاهیم قانونی برنامه پنج ساله توسعه سوء استفاده کرده و در مواردی نیز تخلفات آشکاری داشته اند گرچه تعداد موارد تخلف هنوز به طور دقیق مورد بازرسی قرار نگرفته که باید مشخص شود. علاوه بر این نیاز به روشن شدن محدوده امر در قانون و همچنین برخورد با متخلفین و بازگشت اموال وجود دارد. همچنین به رئیس مرکز پژوهش های مجلس مأموریت داده شد تا با همکاری اعضای دیگر این جلسه هر چه سریع تر گزارش نهایی را همراه با راهکارهای قانونی ارائه دهند.