نماینده مردم جیرفت در مجلس با بیان اینکه فریاد استغاثه کارگران ما را شرمنده ساخته است، گفت: یکی از مطالبات به حق مردم، اشتغال است که وزیر کار باید نقش اساسی در حل این مشکل ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز چهارشنبه 17 مرداد مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی استیضاح علی ربیعی، یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت در موافقت با استیضاح ربیعی گفت: یکی از مطالبات به حق مردم، اشتغال است که وزیر کار باید نقش اساسی در حل این مشکل ایفا کند. ملت ایران! فریاد استغاثه کارگران ما را شرمنده ساخته است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینکه من سیاسی حرف  نمی‌زنم و سیاسی عمل نمی کنم، گفت: امروز گریه جوانان لیسانسه را می بینم که حتی حاضرند مستخدم شوند اما این کار هم برای آنان وجود ندارد.

شستا در اختیار وزارت رفاه است 

وی همسان سازی حقوق بازنشستگان را از وظایف وزارت رفاه خواند و گفت: مهمترین مشکل کشور نقدینگی است، شستا در اختیار وزارت رفاه است اما نتوانسته نقدینگی را در این بخش جذب کند.

کمالی‌پور افزود: اخباری که تاکنون به دست ما رسیده است نشان می دهد که وزیر رفاه نتوانسته در این مجموعه شفاف سازی اقتصادی انجام دهد و جلوی رانت‌ها را بگیرد. اگر شما اقتصاد می‌دانید، چرا در راستای جذب نقدینگی در شستا اقدام نکردید؟

حرمتِ امامزاده دستِ متولی آن است

وی خطاب به نمایندگان گفت: حرمتِ امامزاده دستِ متولی آن است، بیایید حرمت نگه داریم و در تاریخ ماندگار شویم.