رئیس مجلس در پاسخ به تذکری گفت: اگر همه استیضاح کنندگان امضاهای خود را پس بگیرند استیضاح از دستور کار خارج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز 17 مرداد چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی استیضاح علی ربیعی عبدالحمید خدری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام تذکری گفت: اجازه دهید رئیس کمیسیون اجتماعی چند دقیقه در مورد عدم بررسی استیضاح وزیر در صحن صحبت کند.

وی افزود: مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی هرگاه ۱۰ نفر از نمایندگان طرح استیضاح را امضاء کنند، استیضاح ظرف ۱۰ روز بررسی شود. اما استیضاح وزیر تعاون در کمیسیون اجتماعی بررسی نشده و نباید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ماده ۲۲۳ آئین نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه موظف است پس از ارائه استیضاح ظرف ۱۰ روز استیضاح را به کمیته مربوطه ارجاع دهد و کمیسیون نیز ظرف مدت یک هفته استیضاح را بررسی کند. این استیضاح یک ماه قبل مطرح شده بود اما کمیسیون جلسه ای برای بررسی آن نگذاشت. معمولاً استیضاحی که به کمیسیون ارسال می شود اگر کمیسیون گزارش ندهد و استیضاح کنندگان پیگیری نکنند، هیئت رئیسه مجلس حمل بر حل مشکل می گذارد.

وی افزود: در موضوع استیضاح آقای ربیعی کمیسیون در موعد مقرر موضوع را بررسی نکرد. استیضاح کنندگان اصرار کردند. بنده رئیس کمیسیون را خواستم، اعلام کردم در وقت مقرر استیضاح را بررسی کنید و دستورات دیگر را کنار بگذارید. اما این اقدام انجام نشد و مجددا استیضاح کنندگان اصرار کرده بودند و چون بنده قبلا هشدار داده بودم استیضاح اعلام وصول شد.

دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

لاریجانی گفت: در موارد متعدد این اتفاق افتاده است حتی موردی بود که وزیر می گفت من حرف هایم را کامل نزدم و فرصت بیشتر می خواهم و مطابق آئین نامه فرصت بیشتر داده نشد.

رئیس مجلس ادامه داد: اگر همه استیضاح کنندگان امضاهای خود را پس بگیرند استیضاح از دستور کار خارج خواهد شد.

پس گرفتن امضاها ظلم است

پس از اظهارات لاریجانی، تعداد زیادی از اعضای کمیسیون اجتماعی با داد و فریاد به این موضوع اعتراض کردند و آن را ظلم نامیدند.