سخنگوی سازمان انرژی هسته ای اظهار کرد: روش دیپلماسی دینی و کار خبرنگار مسلمان سخت است‌.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، بهروز کمالوندی در نشست رسانه و فرهنگ مطالبه گری بیان کرد: در حوزه مذاکره با غرب بین دو گروه حساس بودیم و یک گروه اصحاب رسانه و گروه دیگر سرویس های اطلاعاتی و کار هر دو گروه کار کشف بود و کار خبرنگاران به ویژه خبرنگاران مسلمان بسیار سخت است.

وی افزود: در دیپلماسی دینی هم کار بسیار مشکل است و مسائل ایدئولوژیک با دیپلماسی و منافع ملی مجموعه ای است که رعایت آنها بسیار دشوار است.

کمالوندی تصریح کرد: اخلاق باید در راس مسائل باشد.