وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: نظامی گری آمریکا همچون بی توجهی مطلق آن کشور به حیات انسان ها پایان نیافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، وزیر امور خارجه در سالگرد تبدیل شدن آمریکا به کشور دارنده بمب هسته ای به بیان مطالبی پرداخت.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتر خود نوشت: در چنین روزی در سال ۱۹۴۵، آمریکا به نخستین و تنها کشوری در جهان تبدیل شد که از بمب هسته ای استفاده کند؛ آنهم علیه مناطق مسکونی شهری.

ظریف در ادامه آورده است: ۷۳ سال بعد همین کشور در حالیکه زرادخانه های هسته ای خود را به صورت وسیعی توسعه داده، از اجرای تعهداتش در ان پی تی، خودداری می کند ـ نظامی گری آمریکا همچون بی توجهی مطلق آن کشور به حیات انسان ها پایان نیافته است.