عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام آنکه هنوز هیچ دستگاهی عملکرد خود را مطابق برنامه توسعه اعلام نکرده اظهار کرد: دولت گزینشی در اجرای برنامه ششم توسعه عمل می کند، مانند اجرای قانون حقوق محرومان که در آستانه انتخابات و در ماه نخست برنامه ششم توسعه اجرا کرد.

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در مورد اجرای برنامه ششم توسعه با گذشت یک سال و نیم از موعد اجرای آن گفت: هنوز هیچ مطالعه ای در مورد برنامه ششم توسعه انجام نشده تا مشخص شود در هر بخشی از برنامه چه میزان پیشرفت داشتیم و آن بخش از برنامه محقق شده است.

وی ادامه داد: به دلیل گستردگی دایره کاری و محتوا و موضوعات مورد تجویز برنامه توسعه نمی توان به سادگی تحقق یا عدم تحقق آن را بیان کرد و لازمه این مهم ارائه برنامه دقیق از سوی دستگاه های مختلف مطابق برنامه است تا انحراف از برنامه مشخص شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: در مورد برنامه ششم امکان ارائه آمار و ارقام وجود ندارد و هر چند که تحقق موارد تعیین شده نیز یکسان نیست چه بسا که در مواردی مشخصا اجرای برنامه و یا تحقق یک طرح یا برخی از پروژه ها در سال نخست اجرای برنامه و یا سال های آتی آن مشخص شده در حالی که مواردی را قانونگذار تکلیف کرده در طی برنامه و چه کسی مشخص می کند که سال اول چه میزان؟ دوم، سوم و آیا سهام یکسان است؟ آیا یکجا اجرایی شود؟ یا برخی از موارد نیازمند آئین نامه دولت است و این امر محقق نشده است.

مصری به محتوای کیفی و کمی برنامه توسعه اشاره و اظهار کرد: موضوع عمل به قانون برنامه توسعه محتوای کیفی و کمی دارد که تحقق اهداف کمی بیشتر مواقع در قانون تعریف نشده و یا آنکه  قانون مشخص کرده باشد که رشد در یک بخش را به صورت درصدی در طی برنامه مشخص به وجود بیاورند و گاهی در  تحقق قانون موضوعی کیفی است و نمی توان به سادگی سنجش کرد که این میزان مورد توصیه قانون از نظر کیفی محقق شده یا خیر مگر آنکه عملکرد دستگاه ها بر اساس بسیاری از معیارها پایش شود تا مشخص شود تجویزهای کیفی قانون به نیکی محقق شده تا خیر؟

وی تأکید کرد: شرایط کشور ما متغیر است به دلیل تحریم و مسائل جانبی متغیرهایی به اجرای برنامه توسعه تحمیل می شود و به نوعی متغیر مزاحم است مانند تحریم اقتصادی در حالی که در پسابرجام برنامه ای نوشته و تصویب شده بود و با کارشکنی ترامپ معادلات تغییر می کند مانند آنکه 2.5 میلیون بشکه نفت فروش با نرخ هر بشکه 55 دلار فروش برود و البته برخی از اهداف برنامه نیز بر اساس ایده آل هاست و قانون برنامه را همچون منظره ای خوب تصویر می کنیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در موضوع اجرای قانون برنامه ششم توسعه گفت: مجری برنامه توسعه را باید در نظر داشت که در اجرا به صورت گزینشی عمل می کند مانند آنکه در آستانه انتخابات قانون برنامه را در بخشی که اعلام شده حقوق محرومین به 20 درصد حداقل حقوق و دستمزد برسد، اجرا می کند و در همان ماه اول قانون ششم اجرا کردند و چهار سال هم دولت فرصت برای دست چین کردن قانون برنامه توسعه دارد.

مصری با طرح این موضوع که برنامه پنجساله توسعه با یک دولت آغاز و اتمام نمی یابد تصریح کرد: برنامه توسعه پنجساله است و لازم است هر سال قانون بودجه با برنامه توسعه تطبیق داشته باشد و لازم است بودجه بر اساس سهمی از یک پنجم برنامه توسعه منطبق باشد و در این شرایط یا منابع به میزان کافی نیست و یا اولویت ها متغیر است.

وی ادامه داد: در اثر حوادث و بلایای طبیعی نیز امکانات و بودجه به سمت جبران خسارات و ساماندهی امور سوق می یابد مانند سیل، زلزله و حوادثی از این دست که منابع را متغیر می کند و لازم است در سه حالت برنامه توسعه بنویسیم و موقعیت ها و متغییرهای متعدد را در نظر نمی گیریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اسناد پشتیبان قانون ششم برنامه توسعه پرداخت و گفت: نظر مجلس این بود که اگر اسناد پشتیبان جزء قانون است لازم بود به عنوان قانون برنامه توسعه ارائه شود نه آنکه به صورت مجزا به مجلس ارائه شود.

مصری در بخشی از این گفت و گو اظهار کرد: 90 درصد تغییراتی که در قوانین بودجه اعمال می شود پس از رایزنی دستگاه های اجرایی با نمایندگان مجلس است و این تغییرات در اجرای برنامه توسعه نقش بسزایی دارند و البته رئیس سازمان مدیریت با مکانیزم تخصیص بودجه تنظیماتی ایجاد می کند و ممکن است این تغییرات مطابق و یا مغایر با قانون برنامه توسعه باشد و البته چون قانون است و لازم الاجراست.