معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: سوال و تحقیق و تفحص حق مجلس است اما باید از آن قانونی استفاده کرد، آنچه امروز اتفاق افتاده کاملا خلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه نشست هیات دولت که امروز چهارشنبه 10 مرداد در جمع خبرنگاران در خصوص سوال از رئیس جمهور اظهار داشت: سوال از رئیس جمهور ابتدا در سال گذشته مطرح شد و نمایندگان رئیس جمهور به کمیسیون مربوطه رفتند و پاسخ دادند.در فاصله کوتاهی سوال دوم مطرح شد و مجددا نمایندگان رئیس جمهور به آن پاسخ دادند. تعدادی از نمایندگان مجلس قانع شدند و سوال اول و دوم از حد نصاب افتاد.

وی افزود: در فاصله کوتاهی سوال سوم نیز از رئیس جمهور مطرح شد که مجددا نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون مربوطه حضور پیدا کردند و نمایندگان قانع شدند. به دنبال از حد نصاب افتادن سوال چهارم از رئیس جمهور، متاسفانه سوال کنندگان محترم رفتند و تعدادی سوال دیگر و امضاء جمع کردند و حمعی از نمایندگان با عده ای دیگر که قانع شده بودند صحبت کردند تا از انصرافشان، انصراف دهند.

سوال و تحقیق و تفحص حق مجلس است

امیری تاکید کرد: سوال و تحقیق و تفحص حق مجلس است؛ اما باید از آن قانونی استفاده کرد، آنچه امروز اتفاق افتاده کاملا خلاف اصول مسلم حقوقی، قانون اساسی و خلاف آیین نامه داخلی مجلس است.هر حقوق دان و حقوق خوانی می داند که انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه در هیچ جای آیین نامه داخلی مجلس انصراف از انصراف پیش بینی نشده است، اظهار داشت: متاسفانه این کار کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده و از کلیه ظرفیت های قانونی مان استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه کشور باید بر اساس قانون اداره شود، گفت: رئیس جمهور و اعضای دولت سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را حق مجلس می دانند اما باید از آن قانونی استفاده شود.

امیری اضافه کرد: بنده حاضرم در تلویزیون مناظره کنم که طرح سوال های متعدد از رئیس جمهور جز هدف سیاسی چیز دیگری ندارد و به دنبال حل مشکلات مردم نیست. سوالاتی که از آقای رئیس جمهور مطرح کردند، تکراری بود و در صلاحیت وزارتخانه ها بود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه قانون عادی و قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را مشخص کرده، تاکید کرد: سوالات مطرح شده در صلاحیت دستگاه های دیگر است و من حاضرم در هر جایی که نمایندگان سوال کننده بخواهند مناظره کنم.