رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: آمریکایی‌ها از ۲۰ هزار کیلومتر دورتر در منطقه ما و در کنار گوش‌مان خیمه زده اند. باید این خیمه را برسرشان خراب کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، حجت الاسلام محمد حسنی امروز سه شنبه 2 مرداد ماه ضمن حضور در گروه پدافند هوایی چابهار به ایراد سخنرانی پرداخت.

هیچ متجاوزی نباید به خود اجازه دست اندازی به میهن اسلامی ما را بدهد

حجت الاسلام عباس محمد حسنی، نماینده  ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع فرماندهان و کارکنان پایگاه هوایی برادران شهید دل حامد و گروه پدافند هوایی چابهار با اشاره به ماموریت ارتش در دفاع از تمامیت ارضی کشور گفت: ماموریت اصلی و اساسی نیروهای مسلح از جمله ارتش حفظ تمامیت ارضی کشور است. با وجود نیروهای مسلح مقتدر از جمله ارتش هیچ متجاوزی نباید به خود اجازه دست اندازی به میهن اسلامی ما را بدهد. آمریکایی‌ها از ۲۰ هزار کیلومتر دورتر در منطقه ما و در کنار گوش‌مان خیمه زده اند. باید این خیمه را برسرشان خراب کنیم. برخی ها بجای اینکه به این مهمان ناخوانده بگویند در منطقه چکار می کنی؟ به ما می‌گویند در منطقه چه کار می‌کنید؟ غافل از اینکه منطقه خانه ماست و جز اهل منطقه حضور سایرین نامشروع است.

حاشیه امنیت ملت را در دورتر از مرزها تامین کرده ایم

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه حاکمیت قانونی و رسمی سوریه و عراق از دولت مقتدر و ملت بزرگ ایران درخواست کمک کرده است، افزود: طبیعی است که ما به دو دلیل به این کمک خواهی باید پاسخ مثبت می‌دادیم. یکی اینکه بر اساس آموزه‌های اسلامی، نباید فریاد مظلومیت مظلوم را بی‌پاسخ و بی‌کمک بگذاریم چرا که در این صورت مسلمانیمان زیر سئوال خواهد بود و دیگر اینکه اگر در سوریه و عراق نبودیم و نباشیم، می بایست با تروریست ها در داخل کشور مقابله می کردیم. این در حالی است که با حضور هوشمندانه خود در جبهه مقاومت با کمترین هزینه حاشیه امنیت ملت را در دورتر از مرزها تامین کرده و تامین می‌کنیم.

محمد حسنی

وی با طرح سوال از آمریکا که در منطقه چه کار می‌کند، یادآور شد: ما با عراق و سوریه همسایه هستیم و منافع مشترک داریم اما آمریکا چرا باید از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر و بدون دعوت در منطقه حضور داشته باشد؟ آمریکا مهمان ناخوانده منطقه است و هرگز جایی در آن ندارد. باید مهمان ناخوانده را از منطقه بیرون کرد تا برای دیگران درس عبرت شود چرا که منافع و امنیت مشروع ما اقتضاء می کند عرصه را بر اجانب تنگ کنیم تا گمان نکنند می توانند به حضور غیر قانونی خود ادامه دهند.

ایران با برخی رژیم های وابسته به اجانب فرق دارد

حجت الاسلام محمد حسنی با تاکید بر اینکه رسالت نیروهای مسلح از جمله ارتش بیرون راندن آمریکا از منطقه است، افزود: باید کاری کنیم مهمان ناخوانده هرگز به خودش اجازه تجاوز به مرزهای میهن اسلامی را ندهد. حتی ممکن است همسایه نادانی مانند صدام پیدا شود و هوس تجاوز داشته باشد، باید حال چنین متجاوزی را جا بیاوریم تا بفهمد ایران با برخی رژیم های وابسته به اجانب فرق دارد.

نماینده ولی فقیه در ارتش لازمه داشتن ارتشی آماده را در فراهم آوردن توان و آمادگی رزمی دانست و گفت: توان رزمی داشتن تجهیزات و زیرساخت های دفاعی است. آمادگی رزمی نیز عبارت است از اینکه انسان از نظر روحی حالت جهادی و انقلابی داشته و با شهادت طلبی تا آخرین نفس پای ارزش‌هایش پایدار بماند.