کامران در ادامه نطقش به موضوع کم آبی اشاره کرد و گفت: دولت بداند ما مصوبات شورای عالی آب را قبول نداشتیم اما به آن تن دادیم ولی همان هم اجرا نشده است. حتما باید مردم تجمع کنند و کتک بخورند و باز هم شما کاری نکنید؟

به گزارش خبرگزاری موج، حسن کامران در نطق امروز خود بخشی از وصیت نامه حضرت علی(ع) را قرائت کرد و به نقل از امیرالمومنین گفت: ایشان فرموه‎اند که جذابیت‎های دنیوی سراغ حاکمان و دانه درشت‎ها می‎رود. دنیا سراغ خادم مجلس و دشتبان ده نمی رود، سراغ صاحب منصبانی می رود که سراتو و سفر خارج برایشان جاذبه دارد.

نماینده اصفهان ادامه داد: حضرت علی توصیه کرده اند که ای حاکمان اگر دنیا به سراغتان آمد، شما سراغ دنیا نروید. 

وی افزود: باید به دانه درشت ها امر و نهی کرد وگرنه اشرار حاکم خواهند شد و گرنه چشم قره رفتن به کلاه نمدی‎ها که فایده ای ندارد. 

او با اشاره به اینکه با همراهی تعدادی از نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص از مجلس را ارائه داده اند، افزود: در چند دوره ای که نماینده بوده ام این موضوع محقق نشده است. از هیات رئیسه درخواست دارم این تفحص با سرعت بیشتری انجام شود تا ارزیابی و نظارت دقیقی بر مجلس شود.

کامران در ادامه نطقش به موضوع کم آبی اشاره کرد و گفت: دولت بداند ما مصوبات شورای عالی آب را قبول نداشتیم اما به آن تن دادیم ولی همان هم اجرا نشده است. حتما باید مردم تجمع کنند و کتک بخورند و باز هم شما کاری نکنید؟ آیا پارسال یک ریال، امسال ده شاهی، برای حق آبه پول داده اید؟ همه تان هم می گویید متدین و متشرع هستیم و جانماز آب می کشید، اما باز خلاف شرع می کنید!

چرا مصوبات را اجرا نمی کنید؟

نماینه اصفهان خطاب به وزیر کشور گفت: چرا مصوبات را اجرا نمی کنید؟ ما در اصفهان مصوبات را اجرا کردیم به باغ ها آب ندادیم. نمی شود که درخت های 30 ساله کشاورزان ما بخشکند و درخت های جدید آب بخورند؟ شیخ بهایی عقل آمایشی داشت و می دانست که آب را چطور تقسیم کند. 

او همچنین خطاب به دادستان گفت: آقای مدعی العموم که برای یک موارد سوژه ای، مدعی می شوید، آیا برای این زلزله خاموش نباید مدعی شوید که 200 هزار جمعیت را متضرر کرده اند؟

کامران در پایان نطقش جوسازی اخیر علیه کمیته امداد را صهیونیستی خواند.