سرلشکر فیروز آبادی با اشاره به گنبد آهنین اسرائیل گفت: این سیستم جنبه شوخی دارد و بارها بی نتیجه بودن آن را شاهد بوده ایم و صرفا جنبه روحیه بخشی به مردم اسرائیل را دارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج, سرلشکر حسن فیروز آبادی درباره روز قدس گفت: این نزدیکی صهیونیست ها به اعراب مرتجع همچون عربستان و امارات نه از سر اتحاد استراتژیک است بلکه اینها هر دو از اسلام ناب و انقلاب امام خمینی می ترسند.

وی گفت: آنها همدیگر را پیدا کردند تا زمانی که می ترسند به هم پناه ببرند و این حرف هایی که می زنند همچون کف روی آب است و هیچ خاصیتی برای آن ها ندارد و این حرف ها برای تبلیغات است.

فیروزآبادی تصریح کرد: گنبد آهنین یک شوخی است، این گنبد اسرائیل بارها امتحان شده و اثری نداشته است و اثر آن در موشک های زیاد هواپیماهای بدون سرنشین و حملات مختلف از لبنان و سوریه به اسرائیل دیده نشده و این بیشتر بحث روانی برای مردم خودشان است که تا آرامشی به آنها بدهد.