فتاح با اشاره انتشار اخباری درخصوص انتقال کمک های مردم به صندوق های صدقات به فلسطین گفت: فقط مبالغ جمع اوری شده در صندوق های کمک به مردم فلسطین را میان این مردم مظلوم توزیع کردیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج, پرویز فتاح در حاشیه راهپیمایی روز قدس و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم ما خیلی بهتر از 40 سال گذشته در خط حمایت از رهبر انقلاب هستند و همیشه برای حضور در صحنه و حمایت از مقاومت حاضر هستند. 

وی گفت: نتانیاهو و رسانه های معاند امروز سیلی خیلی محکمی خوردند و نا امیدی در چه هرآنها موج می زند و عصبانی هستند. امروز رژیم صهیونیستی از همیشه تاریخ ضیف تر است.

رییس کمیته امداد درباره حاشیه های پیش آمده  درباره کمک این نهاد به مردم فلسطین تصریح کرد: آنهایی که این شیطنت را کردند جیره خوار رژیم صهیونیستی هستند. مردم ایران خودشان به مردم فلسطین کمک کردند و در همین راهپیمایی هم صندوق هایی برای کمک به مردم فلسطین قرار داده شده است و مرم ما آگاهانه به مردم فلسطین کمک کردند و فقط صندوق های کمک به فلسطین به آن سمت سوق داده می شود.