امیری گفت: لایحه پالرمو اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است و هفته آینده به صحن علنی برده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، حسینعلی امیری درباره حمایت مسلمانان جهان از ملت مظلوم فلسطین گفت: حمایت مردم فلسطین در آموزه های دینی ما دارد و این حداقل وظیفه انسانی و دینی ما است. 

وی تاکید کرد: ما روز به روز شاهد پرشکوه برگزار شدن مراسم راهیپمایی روز قدس در حمایت از فلسطین هستیم. امسال هم نسبت به سالهای قبل اهمیت بیشتری دارد .با دهن کجی ترامپ به مسلمانان با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس این وظیفه همه مردم آزاده است که در دفاع از فلسطینی ها اقدام کنند. 

امیری افزود: روز قدس ابتکار حضرت امام بود که باعث شد حمایت از فلسطین منحصر به کشورهای مسلمان نباشد و بلکه سایر کشورهای دنیا هم احساس وظیفه می کنند. 

وی در پاسخ به خبرنگار موج درباره اقدامات دولت های اسلامی در مقابله با انتقال سفارت امریکا به قدس شریف اظهار داشت: این اقدامات می تواند شامل طیف متنوعی را دربرگیرد از اقدامات دیپلماتیک تا کمک های مالی به مردم فلسطین. 

امیری در خصوص وضعیت لایحه پالرمو در مجلس بیان کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است و هفته آینده به صحن برده خواهد شد.