رئیس پلیس سابق استان تهران گفت: انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یه قدم رژیم صهیونیشتی را به نابودی نزدیک کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج, احمدرضا رادان درباره انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس گفت: اعتقاد قلبی من این است که آمریکا با این رژیم صهیونیستی را یک قدم به نابودی نزدیک کرد و نشان دادکه ترامپ هیچ فهم سیاسی ندارد. 

وی افزود: امروز همه مسلمانان جهان این موضوعرا فهمیده اند و شعارهای ترامپ هیچ ارزشی ندارد ازجمله ادعاهایی که در مورد حقوق بشر می کند. تنها چیز برای ترامپ مهم نیست خون مسلمانان است .