معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، گفت: معتقدیم چون سوال سوم نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور همان سوال اول و دوم است و از حد نصاب لازم برخوردار نیست، باید از فرآیند رسیدگی خارج شود.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز دوشنبه 31 اردیبهشت به بیان توضیحاتی درباره سوال از رئیس جمهور پرداخت.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه نشست مشترک نمایندگان دولت و مجلس با بیان اینکه قبلا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت سوال داشتند، اظهار داشت: نمایندگان رئیس جمهور در خصوص دو سوال قبلی که عمدتا در حوزه اقتصادی بود، از اقتصاد دانان دولت تعیین شدند و یک مرحله در ۲۹ بهمن ۹۶ این نمایندگان در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس حضور پیدا کردند.

وی افزود: پس از مدتی همان سوال با تعدادی سوال جدید به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد که در این مرحله نیز رئیس جمهور نمایندگانی را تعیین کردند و در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۶ جلسه برگزار شد و در هر دو این سوالات توضیحات نمایندگان رئیس جمهور به نحوی بود که توانست تعداد زیادی از نمایندگان را از ادامه سوال منصرف کند.

حسینعلی امیری

مطرح شدن سوال سوم مجلس از رئیس جمهور

امیری با اشاره به مطرح شدن سوال سوم مجلس از رئیس جمهور، گفت: از نظر حقوقی با توجه به اینکه معتقدیم سوال سوم در واقع همان سوال اول و دوم است که قبلا برای آن توضیحاتی از سوی نمایندگان رئیس جمهور داده شده، همان سوال با همان مختصات مجددا در مجلس شورای اسلامی قابل رسیدگی نیست و به جهات مختلف بر موضوع ملاحظات حقوقی داشتیم که امروز توسط معاونین پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی توضیح داده شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، ادامه داد: معتقدیم چون این سوال همان سوال اول و دوم بوده و از حد نصاب لازم برخوردار نیست، قابل رسیدگی نبوده و باید از فرآیند رسیدگی خارج شود که رئیس محترم کمیسیون اقتصادی و نمایندگان سوال کننده توضیحات ما را شنیدند و بناشد گزارش خود را بر اساس ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند.