رسایی با مقایسه دوران قبل و بعد از برجام گفت: ما پیش از این زمان می خریدیم، مذاکره می کردیم و پیشرفت می کردیم اما پس از توافق نامه هسته ای گذر زمان به نفع غربی ها است.

حمید رسایی درباره وضعیت اقتصادی ایران پس از کنارگذاشتن برجام به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: در زمان برجام هم فشارها وجود داشت. در دوره اجرای برجام به چیزی متوقع شدند که اتفاق نیفتاد لذا علاوه بر فشار واقعی، فشار روانی هم به وجود آمد. ما باید دندان لق وابستگی به دلار را بکنیم و تا زمانی که اقتصادمان وابسته نگه داریم کوچکترین اتفاق می تواند پایه های جامعه را متزلزل کند. 

وی با اشاره به اینکه متولی اصلی اجرای سیاست های اقتصادی متناسب با فضای سیاسی حاکم بر کشور دولت است افزود: حذف وابستگی کار بزرگی است. این مساله امکانش وجود دارد اما اجرای آن تابع شرایطی مثل داشتن اراده قوی و حضور کارشناسان خبره در تیم دولت است.

نماینده سابق مجلس تصریح کرد: ما در زمان برجام روی کاغذ نفت را می فروختیم اما نمی توانستیم پول را وارد کشور کنیم. اما پیش از امضا توافق نامه هسته ای ما تحریم ها را دور می زدیم و یکسری پولها هم وارد کشور می شد. بین ادامه باقی ماندن یا خارج شدن از برجام در دو حالتش غربی ها منفعت می برند. به این صورت که قبل از امضا برجام ما زمان می خریدیم، مذاکره می کردیم و پیشرفت می کردیم ولی امروز به دلیل تعهداتی که داده ایم طولانی شدن مذاکرات به نفع طرف مقابل است.

رسایی راهکار عبور از شرایط موجود را اراده جمعی جریانات سیاسی کشور دانست و خاطر نشان کرد: باید همه طیف ها، شخصیت ها و رسانه ها در یک موضوع اشتراک نظر داشته باشند و همچنین امیدی که برخی از مسئولین ما به غرب دارند باید از بین برود. به طوری که هنوز پس از کنار رفتن آمریکا از برجام، عده ای چشم امید به اروپا دارند و تا زمانی که چنین نگاهی حاکم است فرصت سوزی رخ می دهد. اروپایی ها قبلا هم در مرحله اول مذاکره در توافق نامه پاریس و سعد آباد نشان دادند بر تعهداتشان پای بند نیستند اما مسئولین ما درس عبرت نگرفتند ولی در نهایت متوجه می شوند که فرقی میان اروپا و آمریکا در این خصوص وجود ندارد.