معزی گفت: حق مردم است که از آنچه در کشور رخ می دهد اگاه باشند و ما باید اطلاعات را به آنها بدهیم حتی اگر مردم چنین درخواستی نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج, در نخستین گردهمایی مدیران کل روابط عمومی استانداری ها علیرضا معزی در باره وظیفه ارتباطی نهادهای روابط عمومی استانداری های کشور گفت: اگر جریان ارتباطی با مردم و مخاطبین یک سویه باشد ما دچار پارازیت ارتباطی هستیم. 

وی افزود: اگر به این مساله را دقت کنیم اولین قدم در راستای رابطه بین دولت و مردم را برداشته ایم. سه رکن اصلی درحوزه ارتباط با مردم وجود دارد که شامل تعامل و ارتباط تعاملی با مردم, بحث شفافیت و چیزی که باعت اعتماد دوجانبه می شود و بحث پاسخگویی می شود. 

معزی خاطر نشان کرد: ما بر این سه مولفه در دولت اصرار داریم و در سیاست های ارتباطی آن قابل مشاهده است. در کنار مولفه های رسمی کار ارتباط عمومی, اصرار بر برخی نشستها و بازدیدها است که زمینه ساز ارتباط صمیمی تر بین مردم و مسیولین می شود. اگر مسئولین صرفا بر ارسال پیام شود آنچه باید حاصل شود به وقوع نمی افتد و شکل ارتباطی ناقص و مختل خواهد بود .

وی تصریح کرد: اگر جلساتی برای شنیدن تشکیل دهیم باید بسترش فراهم شود و شکل ارتباط دوسویه نیاز به برنامه ریزی دارد .وقتی در برخورد با مشکلات مردم فکر کنند اگر مشکلشان به سرعت هم حل نمی شود اما مسئولین از آن مطلع هستند, آرامش بر جامعه حاکم خواهد بود .

معزی تاکید کرد: در بحث شفافیت در ارتباط مسئولین با مردم, انتظار می رود که اعتماد سازی رخ دهد و باید در این راستا اطلاعات را حق مردم بدانیم. در برخی شرایط و دوره های اطلاعات را چندان به مردم نمیدادند اما اصرار بر این مساله پاسخگو نیست. دانستن آنچه که در کشور در حال رخ دادن هست حق مردم است حتی اگر مردم از ما چنین درخواستی نکرده باشند باید اطلاعات منتشر شود. 

وی ادامه داد: برای اولین بار در سال 96 قانون بودجه تبدیل به یک بحث عمومی شد .تا پیش از این بحث در این باره خصوصی بود .دولت به عمد چنین تصمیمی گرفت و البته تاوانش را هم داد .دولت بودجه شفاف را به مرذم ارائه داد .قطعا در ارائه شفافیت, اعتماد هم به وجود می آید و مردم خود را دخیل در اجرای آن می دانند. 

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی دولت در خصوص بازار ارز نیز بیان کرد: دولت میخواهد در این حوزه بدون واسطه و شفاف عمل کند. مصرف کننده ها مشخص شوند. شفافیت لزوما در حوزه سیاست مطرح نیست بلکه در همه امور است که نتیجه آن اعتماد و همراهی مردم خواهد بود و لذا در شرایط سخت دولت تنها نیست و متخصصین هم با دولت خواهند بود. 

معزی اظهار داشت: ایراد گرفته شده آیا باید دولت هر نقدی را پاسخ داد؟ بحث پاسخگویی فراتر از پاسخ به اتهامات و انتقادات نیست. شکل پاسخگویی متنوع است .پاسخ به عامه مردم, کارشناسان, ذی نفعان و رسانه را شامل می شود .بسیاری از صاحب نفوذان در خصوص عملکرد دولت سوال دارند. می توان این سوال را با نیت و ذهن خواهی از سر گذراند یا اینکه خود را موظف به پاسخ دانست .

وی افزود: در بحث تعامل, شفافیت و پاسخگویی امروز کارما با قبل فرق دارد و پاسخگویی فراتر از جوابیه است و می تواند شکل مدون دائمی با همه افراد باشد. اگر نمیخواهیم به مساله پاسخ دهیم باید دلیل روشن داشته باشیم. 

معزی خاطر نشان کرد: این مسائل نیازمند تغییر نگرش مسئولین و نخبگان دارد .ما فکر می کنیم روابط عمومی ها نقش حداقلی دارد تغییر نگاه در این موضوع پیش از آنکه نیاز به بودجه دارد نیازمند تغییر نگرش است .