دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: اگر ترامپ این قرارداد یکپارچه را با تعلل، تاخیر و نقض عمده مواجه کند، معنایش فروپاشی برجام است و مصلحت نیست بیش از این ما خویشتن داری کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز - سه شنبه 4 اریبهشت - در نشست خبری با اشاره به پاسخ مناسب ایران به نقض عهدهای مکرر آمریکا در برجام اظهار داشت: معاهدات بین المللی برای ثبات شکل می گیرند و طرفین تعهد، به انجام اقداماتی به طور همزمان متعهد می شوند.

وی افزود: متاسفانه از روز اجرای تعهدات طرف مقابل در برجام، کارشکنی به اشکال مختلف وجود داشته و در دوران ترامپ این مساله به اوج خود رسید. 

ان پی تی یکی از گزینه های محتمل جمهوری اسلامی است

شمخانی ادامه داد: در «ان پی تی» کشورهای متعاهد اگر احساس کنند منافع شان در گروی ادامه وضع موجود نیست، این حق را دارند تا به راحتی از تعهد خارج شوند. این موضوع، یکی از گزینه های محتمل جمهوری اسلامی است.

شمخانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آمریکا از برجام خارج خواهد شد یا خیر، گفت: ما برای شرایط مختلف خود را آماده کرده ایم. نزدیکان ترامپ، وی را غیرقابل پیش بینی می دانند اما وی چه خارج شود، چه اجرا نکند و چه این قرارداد یکپارچه را با تعلل، تاخیر و نقض عمده مواجه کند، معنایش فروپاشی برجام است و مصلحت نیست بیش از این ما خویشتنداری کنیم. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج