صالحی گفت: بازطراحی رآکتور اراک برنامه‌ای 5 ساله داشته که ما نسبت به برنامه ریزی خود جلوتر بوده و امیدواریم که ظرف 3 سال و نیم باقی مانده بازطراحی به اتمام برسد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اکبر صالحی در خصوص بازطراحی رآکتور اراک گفت: متولی بازطراحی رآکتور اراک در برجام، ایران است که نسخه نهایی این طرح ها پس از بررسی با کارشناسان ما، امضای چینی ها می رسد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه بازطراحی رآکتور اراک به صورت مفهومی به اتمام رسیده و چینی‌ها آن را تایید کرده‌اند، افزود: طراحی پایه رآکتور نیز تمام شده و مهر تایید آن را زده‌اند، همچنین طراحی جزئی رآکتور در جریان است و بخش قابل توجهی از آن تمام شده که آنها در حال بررسی این بخش هستند و کارشناسان دو کشور با یکدیگر مذاکرات تخصصی را انجام می‌دهند که به زودی این مرحله نیز مهر تایید می‌گیرد.

وی ادامه داد: پس از آن به ساخت تجهیزات موردنیاز می‌رسیم.

صالحی تصریح کرد: به صورت کلی بازطراحی رآکتور اراک برنامه‌ای 5 ساله داشته که ما نسبت به برنامه ریزی خود جلوتر بوده و امیدواریم که ظرف 3 سال و نیم باقی مانده بازطراحی به اتمام برسد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج