رفتار شورای شهر و استعفا مکرر، عدم قبول استعفا، اظهارات متناقض و غیر مستدل برخی اعضا در خصوص وضعیت شهردار نشان از یک سردرگمی جدی سیاسی است که اصلاح­طلبان در شورای شهر با آن به عنوان مهم­ترین نهاد در تصرف خود مواجه بوده­ اند؛ تا جایی که گفتمان و رفتارشان نه تنها سیاسی ارزیابی نشد بلکه کاملا یک بازی بچه­گانه با سیاست محسوب می­شود، بازی که نشان می دهد عمر اصلاح­ طلبان رو به پایان و رفتارشان بچه­ گانه است.

به گزارش خبرگزاری موج، پس از انتخاب شورای شهر تهران که به طور کلی در تصرف اصلاح­ طلبان قرار گرفت، تصور بر این بود که تمام همت آن­ها بر ایجاد یک جریان شاخص و نمونه سیاسی و اجرایی خواهد بود تا به پشتوانه آن بتوانند ادعاهای خود را یکی پس از دیگری مطرح نمایند.

اگرچه واقعیت این است که بین دولت آقای روحانی در حمایت از اهالی شورای شهر و شهرداری با اصلاح طلبان اختلافاتی وجود دارد، اما نمی توان آقای جهانگیری را همچنان به عنوان یک مدعی اصلاح ­طلب، در حفظ منافع آنها یاد کرد.

1- علی­رغم ترسیم و تصور پیش گفته، شورای شهر تهران در انتخاب شهردار که مهم­ترین اقدام و چالش بود نیز با مطرح کردن موضوع ترافیک و طرح ترافیک توفیقی حاصل نکرد و علی­رغم مشخص بودن نحوه رفتار و توان آقای دکتر نجفی، ایشان را به عنوان شهردار معرفی کرد؛ که این نشان می داد اساسا شورای شهر به دنبال گزینه  شایسته ­سالاری نیست بلکه صرفا در پی توسعه فرآیند جایگزینی نیروهای اصلاح ­طلب در مناصب مختلف از جمله شهرداری است و نتیجه کارکرد کوتاه مدت آقای نجفی هیچ گونه رضایتی را نشان نمی دهد. تا جایی که به نظر می رسد اصلاح طلبان در فرآیند شهرداری، سیاسی بازی کرده ­اند نه سیاست­مداری.

2-استعفای شهردار و گمانه ­های پس و پیش آن، شروع یک بازی بود که قاعدتا باید نتایج آن را ارزیابی کرد، از این رو می­توان گفت:

الف) اصلاح­طلبان از انتخاب خود و ناکارآمدی شهردار، خسارت دیده و پشیمان شده­اند و در قالب یک سناریوی نعل و میخ می­خواهند جایگزین دیگری را انتخاب نمایند.

ب) برخی عملکردهای شهردار (سابق تا کنون) بهانه­ هایی را دست دیگران از جمله قوه قضاییه داده است که بهتر آن است آقای نجفی خروجی آبرومندانه و محترمانه از شهرداری داشته باشد.

ج)آقای نجفی­، خود با ادامه کارش درک نموده است که اعتبار سیاسیش تحت تاثیر مشکلات شهرداری به شدت کاهش خواهد یافت و مایل نیست چنین اتفاقی در دوران سالمندی خود داشته باشد.

د) موضوع بیماری جدید ایشان، واقعیتی است که نمی توان ادامه کار وی را تضمین نماید.

3- رفتار شورای شهر و استعفا مکرر، عدم قبول استعفا، اظهارات متناقض و غیر مستدل برخی اعضا در خصوص وضعیت شهردار نشان از یک سردرگمی جدی سیاسی است که اصلاح­ طلبان در شورای شهر با آن به عنوان مهم­ترین نهاد در تصرف خود مواجه بوده ­اند؛ تا جایی که گفتمان و رفتارشان نه تنها سیاسی ارزیابی نشد بلکه کاملا یک بازی بچه­ گانه با سیاست محسوب می­ شود، بازی که نشان می دهد عمر اصلاح­ طلبان رو به پایان و رفتارشان بچه­ گانه است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج