اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و گرجستان با معاون وزیر خارجه گرجستان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، گروه دوستی پارلمانی ایران با معاون وزیر خارجه گرجستان دیدار کردند.

رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و گرجستان با معاون وزیر امور خارجه گرجستان دیدار و گفت‌وگو کردند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج