جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: یعنی مهار قدرت دفاعی ما از کنترل هر کشوری خارج است. به دلیل اینکه تمام اقشار جامعه ما که در این عرصه دارای توانایی و تخصص و مهارت هستند خودشان را بسیج کرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار سلامی با حضور در نمایشگاه فجر رشد به بیان توضیحاتی درباره مهار ناپذیری قدرت دفاعی ایران و قابل مذاکره نبودن آن پرداخت.

سردار حسین سلامی در حاشیه بازدید از اولین جشنواره «فجر رشد» سپاه که صبح امروز برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص هدف برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: ما در حقیقت با فورانی از اطلاعات فناوری ها و دانش های نوین در عرصه های دفاعی در این نمایشگاه مواجه هستیم.

وی گفت: در حقیقت به نطقه ای رسیده ایم که با ترکیب فناوری های نوین با یکدیگر فناوری های جدیدتری به دست می آوریم.

سردار سلامی افزود: امروز در انواع فناوری های پیشرفته و پیچیده دفاعی در لبه فناوری های نوین جهانی حرکت میکنیم. یعنی آنچه که من دیدم دانش ها و فناوری های مربوط به بهبود وضعیت موشک ها هم از جهت سیستم های فرماندهی، کنترل بهبود کیفیت، موتورهای پیشران، سوخت موتورها، سیستم های ناوبری و بال و بدنه انواع مختلف پهبادها با فناوری بسیار مدرن و متنوع که عموما حاصل ابتکار عمل و خلاقیت های جوانان کشور است، بدست آمده است.

دستاوردهای سپاه محصول چند نکته است

جانشین فرمانده جانشین کل سپاه پاسداران گفت: همین طور در عرصه های مختلف فناوری های مربوط به سیستم های هوایی، دریایی، زمینی، پدافند موشکی و همه عرصه های نوین پیشرفته نظامی چشمه های جوشانی بوجود آمده و البته به نظر میرسد که این دستاوردها محصول چند نکته است.

وی اظهار کرد: اول اینکه این نشانه اتصال مراکز تحقیقات صنعتی و دفاعی نیروهای دفاعی ما به موسسات دانش بنیان و دانشگاه ها و ساماندهی جوانان متخصص و علاقمند و اندیشمند صنعتگر و پژوهشگر ما و اتصال بخش دفاع به علم و فناوری و صنعت در کشور است که شاید در کشور چند سال قبل گسستگی در این زمینه وجود داشت.

سلامی تصریح کرد: اما امروز اتصال بین نیازهای بخش دفاع و صنعت و علم بوجود آمده است، هم دانشگاه ها، هم مراکز رشد و دانش بنیان به یکدیگر متصل می شوند و جوانان با نیازهای ما آشنا می شوند و آنها را به سرعت به محصولات فنی تبدیل می کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: این محصولات فنی به سیستم های دفاعی تبدیل می شود و سیستم های دفاعی در مرحله آزمون قرار می گیرد و به سامانه های عملیاتی تبدیل می شود.

وی اظهار کرد: تبدیل علم به فناوری، فناوری به سیستم و سیستم به سامانه دفاعی بسیار مشکل است. این در فاصله های زمانی بسیار کوتاهی روی می دهد که شبیه معجزه است و دلیل اصلی آن هم این است که ما در کنار تحریم های گسترده ای که ما را وادار کرده به استعدادها و خلاقیت‌های درونی رجوع و توجه کنیم در عین حال نیازها، تهدیدات و مخاطراتی که احساس می شود با هم اراده فوق العاده قدرتمندی را ساخته که این اراده امروز خودش را در ساخت این سامانه های پیشرفته نشان داده است.

دانش و فناوری دفاعی ما به نقطه مهارناپذیری رسیده‌ است

سلامی تصریح کرد: بنابراین وقتی این نمایشگاه ها را می بینید احساس می کنید تراز علمی و فناوری و صنعتی ما نسبت به گذشته با سرعت بیشتری در حال رشد است و ما به نقطه مهارناپذیری در توسعه دانش های و فناوری های نوین و دفاعی رسیده‌ایم؛ البته فناوری ها فصل مشترک بین بخش دفاع و غیر دفاع هستند و آنچه مهم است، در تبدیل سامانه ها، این فناوری ها خصوصیات دفاعی پیدا می کنند و به عنوان فن‌اوری های دفاعی شناخته می شوند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به اظهار نظر مقامات غربی در خصوص قابل مذاکره بودن توانمندی دفاعی کشور گفت: اولین عبارتی که بیان می کنم این است که توان دفاعی ما قابل توقف و مهار نیست.

مهار قدرت دفاعی

مهار قدرت دفاعی ما از کنترل هر کشوری خارج است

وی ادامه داد: یعنی مهار قدرت دفاعی ما از کنترل هر کشوری خارج است. به دلیل اینکه تمام اقشار جامعه ما که در این عرصه دارای توانایی و تخصص و مهارت هستند خودشان را بسیج کرده اند در واکنش به این مداخلات و انتظارات غیرمنطقی و ظالمانه کشورهایی مثل امریکا و متحدان اروپایی انها که فکر می کنند می توانند با تهدیدات از رشد و پیشرفت دفاعی ما جلوگیری کنند، بایستند.

کشور ما از مرز مهار فناوری ها عبور کرده است

سلامی تصریح کرد: کشور ما از مرز مهار فناوری ها عبور کرده، لذا توان دفاعی ما قابل مذاکره و توقف نیست.

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: رابطه ای که کشورهای دیگر و قدرتهای متخاصم می توانند با ما ایجاد کنند چیزی جز پذیرش واقعیت ظهور ایران به عنوانی قدرتی دارای منطق و اعتبار در بازدارندگی نیست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج