دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: تهدیدات تروریستی منطقه غرب آسیا ریشه در جریانات فکری موجود در عربستان سعودی با عنوان وهابیسم دارد که حتی در اروپا و دیگر نقاط ریشه دوانده است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین امیرعبداللهیان در جریان دیدار با میودراک وکوویچ عضو گروه دوستی پارلمانی مونته نگرو و ایران و رئیس کمیسیون قانون اساسی پارلمان مونته نگرو  گفت: ریشه تهدیدات تروریستی وهابیم است.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به عزم جمهوری اسلامی ایران برای افزایش مناسبات با کشورهای حوزه اروپا و از جمله بالکان، بر ضرورت ارتقای سطح همکاری های سیاسی، اقتصادی و گردشگری میان دو کشور تاکید کرد و گفت: سیاست جمهوری اسلامی توسعه روابط دوستانه دولتی و پارلمانی با تمام کشورهای اروپا و از جمله مونته نگرو است.

وی خاطرنشان کرد: ناامنی ها و تهدیدات تروریستی منطقه غرب آسیا ریشه در جریانات فکری موجود در عربستان سعودی تحت عنوان وهابیسم دارد که حتی در اروپا و سایر مناطق دنیا نیز ریشه دوانده است.

مقابله با تفکر وهابیت ضرورتی انکارناپذیر است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل افزود: افزایش رایزنی‌ها و همکاری‌های بین المللی جهت مقابله با خطر تفکر افراطی و انحرافی وهابیت در منطقه و جهان، در مقطع کنونی ضرورتی انکارناپذیر است.

امیرعبداللهیان در پایان با استقبال از توسعه روابط فیمابین دو کشور اظهار داشت: در حوزه های توریسم، تجارت، همکاری در حوزه زبان و همچنین حوزه های متنوع علمی دانشگاهی ظرفیت های خوبی در جمهوری اسلامی ایران و مونته نگرو وجود دارد که می‌توان از آنها در راستای گسترش و ارتقای سطح  روابط فیمابین دو کشور بهره برد.

ریشه تهدیدات تروریستی

میودراک وکوویچ رئیس کمیسیون قانون اساسی پارلمان مونته نگرو نیز در این دیدار از گسترش روابط دو کشور در همه زمینه ها بویژه در حوزه پارلمانی، فرهنگ و هنر استقبال کرد و گفت: مهم ترین ارتباط دو کشور،ارتباط فرهنگی است.

وی اظهار داشت:جمهوری اسلامی ایران کشوری بزرگ با ملتی بزرگ و پیشینه غنی در بخش های فلسفه، شعر، ریاضی و بخش های مختلف فرهنگی است و باید از ملت ایران بخاطر این دستاوردهای فرهنگی سپاسگزار بود.

میودراک بگوویچ عضو گروه دوستی پارلمانی مونته نگرو و ایران و رئیس کمیسیون قانون اساسی پارلمان مونته نگرو در پایان تسهیل در صدور ویزا بین دو کشور را عامل موثری در راستای گسترش روابط تجاری و توریستی خواند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج