سخنگوی شورای نگهبان، روز وکیل‌مدافع را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری موج، سخنگوی شورای نگهبان روز وکیل را تبریک گفت.

عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود چنین نوشت:

به بهانه روز وکیل!

وکیل از صفات خداوند است، هم او که وکیل بی پناهان می باشد و حمل این عنوان مسئولیتی بس عظیم را به همراه دارد. هفتم اسفند بر آنان که شرافتشان را وثیقه عمل به راستی، درستی و دفاع از حق گذاشته اند، گرامی باد!

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج