وزیرامورخارجه کشورمان در نشست الگوهای نظم منطقه‌ای در جهان پساداعش که در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شده است، حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه امرو در نشست پسا داعش دانشگاه تهران حضور یافت.

این نشست صبح امروز شنبه از سوی انجمن ایرانی مطالعات جهان و با همکاری دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و با حضور تعدادی از اساتید و کارشناسان مسائل منطقه طی پنل‌هایی در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شده است.

ظریف به عنوان سخنران افتتاحیه این همایش در نشست مذکور حضور پیدا کرده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج