سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: با توجه به اقدامات ضد برجامی آمریکا، لازم است که اروپایی ها فشار لازم را به آمریکایی ها بیاورند تا به برجام متعهد باشند.

به گزارش خبرگزاری موج، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به انتشار دهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به تعهدات برجام اظهار کرد: با توجه به اقدامات ضد برجامی آمریکا، لازم است که اروپایی ها فشار لازم را به آمریکایی ها بیاورند تا به برجام متعهد باشند.

بنا بر اعلام رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، گزارش جدید آژانس که دهمین گزارش از روز اجرای برجام و نهمین گزارش فصلی به شورای حکام درباره راستی آزمایی اجرای برجام محسوب می شود، بار دیگر تایید می کند که اقدامات و فعالیت های هسته ای ایران کاملا منطبق با برجام است.

شورای حکام آژانس در جلسه فصلی ماه مارس از ۱۴ تا ۱۸ اسفند موضوعات مختلف به ویژه این گزارش را بررسی می کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج