نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی امروز چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده را بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی امروز جزء الحاقی یک و دو بند الف تبصره ۱۲ را مورد بررسی قرار می دهند تا پیشنهادات جایگزین را برای چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده و احتمالا ممنوعیت ها و گذاشتن سقف برای این افزایش حقوق را بررسی کنند.

نمایندگان در جلسه صبح بیش از یک ساعت به بررسی این مواد پرداختند که با اصل این مواد و ارجاع به کمیسیون تلفیق مخالفت کردند. طبق آیین نامه باید این اصلاح در مجلس انجام شود که به دلیل طرح پیشنهادات متنوع و بعضا خلاف قانون برنامه این پیشنهادات در جلسه نوبت صبح یا اجازه طرح پیدا نکرد یا اینکه مجلس با آن مخالفت کرد.

به نظر می‌رسد جلسه غیرعلنی تشکیل شده تا هرچه سریعتر تکلیف این موارد مشخص شود تا در جلسه علنی مورد بررسی نهایی و تصویب قرار گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج