سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورا نگهبان در جلسه فردا رسیدگی به احکام بودجه سال 97 کل کشور را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، حسینعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان  در خصوص احکام شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در جلسه فردا چهارشنبه رسیدگی به احکام بودجه 97 را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: البته هنوز مصوبه مجلس به شکل رسمی واصل نشده است، لیکن حهت سرعت در کار این رسیدگی انجام خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج