بر اساس مصوبه وکلای ملت در بند ب، گمرک کشور مکلف است پس از تأیید اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه 16 بهمن مواد «ب»، «ج» و «د» تبصره 7 بودجه 97 کل کشور را به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه وکلای ملت در بند ب، گمرک کشور مکلف است پس از تأیید اسناد مربوطه، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی مصوب 22 آبان سال 90 ظرف مدت 15 روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌کند، اقدام کند.

وزارت صنعت موظف به وصول وجوه دخانیات بابت هولوگرام شد

همچنین در بند ج وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ 27 تیر 1391 تا 28 اسفند 1392 براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1397 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

گمرک

نمایندگان مجلس در ادامه، با تصویب بند د تبصره 7 بودجه 97 به دولت اجازه داده دادند که مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل ردیف های بودجه‌ای مشخص به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج