حسین کاشفی گفت: قاره آسیا مهد گفتگو بوده است و امروز احزاب آسیایی می توانند منادی ایجاد ائتلاف صلح جهانی شوند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در بیست و نهمین نشست کمیته دائمی کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی حسین کاشفی گفت: جهان امروز برای زندگی مبتنی بر صلح نیاز به نگرش های نو جمعی دارد.  لذا ضرورت دارد همه اندیشمندان و صاحبان درد توان خود برای گفتگو را به کار ببرند. در غیر این صورت شاهد خشونت و تخریب منابع انسانی و اجتماعی و توسعه تروریسم خواهیم بود و صاحبان ثروت و قدرت خواهند کوشید از طریق هراس افکنی تسلط خود را محقق سازند.

وی افزود: متاسفانه عقب ماندگی ملتها در چنبره حکومتهای وابسته تحقق این را هموارتر کرده است بنابراین برای دست یابی به صلح باید بیش از گذشته گفتگو کرد. احزاب و نهادهای مدنی و سازمانهای بین المللی نقش مهمی در رسیدن به این آرمان دارند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: قاره آسیا همواره مهد فرهنگ و گفتگو بوده واحزاب آسیایی می تواند منادی صلح شوند و پیشگام ائتلاف برای صلح شوند. براین اساس پیشنهاد میدهم احزاب گرهم آینده و راهکار تقویت صلح را با هم درمیان بگذارند. انتقال تجربیات تحکیم دموکراسی و رعایت حقوق بشر جوانع را بهم نزدیکتر می کند و راهبرد گفتگو میان فرهنگها و تمدنها به برنامه اجرایی میان نهادهای مدنی و بین المللی مبدل نمایند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج