عضو حزب موتلفه با اشاره نقش احزاب در نمایندگی مردم و نظارت بر اعمال صاحبان قدرت گفت: پیشنهاد می کنم در سازمان هایی که نام ملل را برخود دارند به جای دولت ها احزاب نمایندگی ملت ها باشند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در بیست و نهمین نشست کمیته دائمی کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی حسین انواری گفت: این نشست ها برای رسیدن به وحدت و استراتژی واحد در حوزه راه ابریشم است. اما باید ابتدا تعریف کرد این همگرایی مورد نظر چه شاخص هایی دارد که من به چند مورد اشاره می کنم. 

وی افزود: ما در طبقه بندی کلی دو دسته حزب بیشتر نداریم. یکی حزب انسانی که دنبال احیای کرامت انسانی، مدافع حقوق مردم و حق گرا هستند. این احزاب قدرت را برای خدمت مسوولانه می خواهند. ولی احزاب نوع دوم احزاب حیوانی هستند که عوام فریبی، تطمیع و دنبال رسیدن به امیال شخصی از ویژگی های آن است. این دو حزب قادر به تعامل با هم نیستند. 

حق حاکمیت انسانی بر سرنوشت خود یک حق الهی است

انواری تاکید کرد: نکته دیگر اینکه حق حاکمیت انسانی بر سرنوشت خود یک حق الهی است. مردم در این حق به طور مشترک در یک سازماندهی، تشکیلاتی را ایجاد می کنند و قدرت را به گروهی می دهند که خدمت کنند. نکته سوم آنکه حزاب به عنوان ابزار دموکراسی پل ارتباطی اراده سیاسی با مباحث حقوقی هستند. کشورهایی که دم از دموکراسی می زنند اما احزاب را سرکوب می کنند با چالش هایی مواجه می شوند. 

عضو حزب موتلفه ادامه داد: حال ما(احزاب آسیایی) در فضایی که هستیم باید شایستگان را شناسایی کنیم. منافع گروه های اجتماعی را نمایندگی کنیم. اراده مردم را منسجم کنیم و کار نظارت بر قدرتی که تفویص شده به صاحبان قدرت را انجام دهیم. برای این امر باید گروه های همکفری داشته باشیم. لذا مسیر ابریشم زمینه ساز تبادلات فرهنگی می شود و در مبادلات حزبی باید این زیرساختها ایجاد شود.

انواری تصریح کرد: پیشنهاد می کنم کارگروه هایی از احزاب آسیایی تشکیل دهیم که به صورت اتاق فکر برون دادهایی داشته باشند. همچنین در سازمان هایی که اسمش ملل است ولی دولتها نمایندگی می کنند  احزاب قوی حصور داشته باشند و کار نمایندگی را انجام دهند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج