کدخدایی درخصوص انتقادات اخیر از بودجه شورای نگهبان گفت: بودجه این شورا از پول تو جیبی برخی آقایان و مسوولین کمتر است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی درباره برخی انتقادات به تصویب بودجه 50 میلیارد تومانی برای نظارت بر انتخابات در سالی که انتخاباتی قرار نیست برگزار شود، گفت: بودجه هر انتخابات به صورت ردیف جداگانه تصویب می شود و این رقم صرف امور جاری شورا می شود. 

وی افزود: بودجه شورای نگهبان از پول تو جیبی برخی آقایان و مسئولین کمتر است و بهتر است قبل از هر گونه انتشار خبری در این باره از سازمان برنامه و بودجه که زحمت این کار را می کشند سوال می شد. 

کدخدایی تصریح کرد: دیوان محاسبات ناظر بر اجرای بودجه سازمان ها است لذا می توان در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه شورای نگهبان هم از این نهاد سوال کرد. 

ادامه دارد

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج