وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت گران ما با مقررات دست و پا گیر مواجه هستند، اگر برای حل مشکلات نگاه‌مان به درون باشد می‌توانینم به نتایج درخشانی برسیم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری در دومین مراسم نشان ادهدای امین الضرب که امروز ۱۸ دی در تالار وحدت برگزار شد گفت: صنعت گران ما با مقررات دست و پا گیر مواجه هستند، اگر برای حل مشکلات نگاه‌مان به درون باشد می‌توانینم به نتایج درخشانی برسیم.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های امین الضرب و فرزندش این بود که جامع نگر بودند. امین الضرب‌ها  تنها به صنعت و تجارت نپرداختند، آن‌ها در زمان قحطی به تهران آمدند و به مشکلات مردم رسیدگی کردند و با آوردن گندم به تهران مردم را نجات دادند.

امین الضرب به غیر از وجه اقتصادی وجه سیاسی هم داشتند 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امین الضرب به غیر از وجه اقتصادی وجه سیاسی هم داشتند و به دلیل نزدیکی با سید جمال اسدآبادی مورد اذیت قرار گرفتند. عمل صالح او در این مسیر همواره ادامه داشت. او در وصیت نامه خود فرزندش را به صبوری و متانت فرا می خواند و بر میانه روی و تعادل تاکید می‌کند.

شریعتمداری گفت:‌ امروز هم در میان ما نیکانی هستند که جا پای امین الضرب گذاشته‌اند. در دوره‌های مختلف در زمانی که با مشکلات تحریم روبرو بودیم و چه در شرایط پسا برجام و در شرایط مختلف کارآفرینان ما باز نیستادند. این افراد باید مورد تقدیر و تشکر قرار بگیرند. با وجود مشکلات ما امیدهای زیادی داریم. اکنون ۸۵ هزار واحد صعنتی کوچک و بزرگ مشغول فعالیت هستند و کار می‌کنند. البته درست است که برخی از این واحدها با مشکل مواجه هستند اما واحدهای زیادی هم هستند که پیشتاز عرصه اقتصادی هستند.

وی اضافه کرد: صنعت گران ما با مقررات دست و پا گیر مواجه هستند، اگر برای حل مشکلات نگاه‌مان به درون باشد می‌توانینم به نتایج درخشانی برسیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج