معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز مجلس از عصبانیت زیاد یقه خود را درید و به داد و فریاد در صحن علنی پرداخت.

در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ خرداد ماه ) خلیل آقایی معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی با یکی از نمایندگان مجلس درگیری لفظی پیدا کرد و یقه پیراهن خود را درید. این دعوا تا جایی ادامه پیدا کرد که وی به فریاد زدن در صحن علنی مشغول شد و نمایندگان در تلاش بودند تا او را آرام کنند حتی یکی از نمایندگان برای آرام کردن آقایی دستش را بر روی دهان وی قرار داد. این اتفاقات در زمان نطق محمدعلی پورمختار نماینده کبودرآهنگ و تکیه علی مطهری بر صندلی ریاست رخ داد که در ادامه مطهری از نماینده مردم میاندوآب خواهش کرد تا برود و به این قائله خاتمه دهد. پس از این اتفاقات نمایندگان مجلس معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی را به بیرون از صحن علنی هدایت کردند. بر اساس پیگیری‌های خبرنگار ما، خلیل آقایی به علت اعتراض یوسفیان‌ملا نماینده آمل به واردات بی‌رویه برنج توسط وزارت کشاورزی با وی به درگیری لفظی پرداخت و یقه پیراهن خود را در کنار جایگاه ناطقان صحن چاک داد.