وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخگویی به سوال حسن کامران نماینده اصفهان در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، مجلس شورای اسلامی این هفته در روز های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه علنی خواهد داد؛ دستور کار جلسات این هفته مجلس، به شرح زیر است؛

۱- ادامه بررسی گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس

۲- ادامه بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

۳- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری 

۴- گزارش کمیسیون عمران لایحه اصلاح بند ۲ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها

۵-گزارش کمیسیونکشاورزی در مورد  طرح اصلاح تبصره بند ب ماده ۳۵ قانون برنامه ششم، طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

۶- گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس 

۷- گزارش شوراها و سیاست داخلی در مورد رد طرح دهیاری‌ها

۸-گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون

۹- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

۱۰-گزارش کمیسیون بهداشت لایحه موافقتنامه بین ایران و چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دائمی

۱۱- گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه حفاظت از خاک 

۱۲- گزارش کمیسیون شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور.

۱۳- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۱۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای پاسخگویی به سوال حسن کامران نماینده اصفهان در صحن علنی مجلس حاضر خواهد شد.

۱۵-بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی،

۱۶-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

۱۷-بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مبنی بر لغو رسیدگی اصل ۸۵ در مورد لایحه تجارت از دیگر دستور کارهای این هفته مجلس در جلسات خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج