وزیر کشور درباره مساله حفاظت شخصیت ها که چندی پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی در این خصوص اظهار نظر کرده بود گفت: مسئول حفاظت شخصیت ها کارگروهی است در زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی که بنا بر گزارش آنها سطح حفاظت و نوع حفاظت شخص تایید می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پشت سر قاچاق صورت گرفته توسط کوله بران کسانی هستند که اینها بیشترین سهم و سود را می برند و کول بران حداقل سهم را دارند.

وی گفت: دولت به ما این سیاست را ابلاغ کرده و ما در حال تدارک مقدمات آن هستیم، طراحی به گونه ای شده است که هم کسانی که در محدوده ۳۰ کیلومتری غرب و ۵۰ کیلومتری شرق هستند از آن بهره ببرند.

وزیر کشور ادامه داد: کسانی که ۳ سال در محدوده های فوق زندگی کرده اند می توانند کارت پیله وری را داشته باشند و تدابیری اندیشیده شده که انشالله قابل واگذاری است.

کار کوله بری ساماندهی می شود

رحمانی فضلی گفت: ما نگفتیم کوله بری ممنوع است گفتیم کار کوله بری ساماندهی می شود؛ تصمیم گرفتیم با اعمال برخی سیاست ها و محدودیت ها به گونه ای عمل کنیم که هم هموطنان مرزنشین شغل داشته باشند و هم سلامت و امنیت آنها حفظ شود.

تصمیمات اتخاذ شده برای مساله آلودگی هوا 

وزیر کشور در مورد تصمیمات اتخاذ شده برای مساله آلودگی هوا گفت: در جلسه امروز بحث محدودیت تردد خودروهای سنگین مطرح شد و در این حوزه آنچه که وظیفه وزارت کشور است مساله تعطیلی مدارس و مراکز فعال تولیدکننده آلودگی است که طی روزهای گذشته در این خصوص تصمیم گرفته ایم.

وی درباره مساله حفاظت شخصیت ها که چندی پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی در این خصوص اظهار نظر کرده بود گفت: مسئول حفاظت شخصیت ها کارگروهی است در زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی که بنا بر گزارش آنها سطح حفاظت و نوع حفاظت شخص تایید می شود.

وی افزود: اساسا بر اساس برخی گزارش ها که از این دستگاه ها گزارش شد تصمیماتی اتخاذ شده که به دو مجموعه سپاه و نیروی انتظامی ابلاغ شد که در این خصوص تصمیم خواهند گرفت.

اقدام سپاه برای ایجاد گشت شبانه 

رحمانی فضلی درباره اقدام سپاه برای ایجاد گشت شبانه عنوان کرد: به نظرم این گونه مباحث اضافه مطرح می شود، ما در این خصوص مقررات داریم و مسئولیت امنیت و انتظامات شهر و روستا به عهده نیروی انتظامی است.

وی گفت: در مواقع خاص هم قرارگاه می زنیم که مسئولیت آن با نیروی انتظامی است و با توجه به نیاز در شرایط خاص مثل ۲۲ بهمن برای امر حفاظت و افزایش میزان آن از سایر دستگاه ها نیز استفاده می شود.

رحمانی فضلی تصریح کرد: این مساله که یک نیرو تداخلی در وظایف نیروهای دیگر داشته باشد مطرح نیست، شورای عالی امنیت ملی و نیز شورای تامین استان ها در خصوص بحث حفاظت و امنیت تصمیم می گیرند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج