عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نباید فرصت های مربوط به بازسازی عراق و سوریه را به رقبا واگذار کنیم و در این میان قرارگاه خاتم الانبیا توان کافی برای ورود به این حوزه را دارد.

محمد خدابخشی درباره توان اقتصادی کشور برای ورود به مرحله بازسازی عراق و سوریه در دوران پساتروریسم به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: ما امکان و ظرفیت حضور در سوریه و عراق برای بازسازی و ساختن این کشورها را داریم. در حال حاضر شرایطی فراهم شده که ما بتوانیم پس از هزینه هایی که دادیم، از آن استفاده کنیم.

وی افزود: ورود به بازار اقتصادی سوریه و عراق که شامل حوزه های زیرساختی و تجاری می شود ابزاری برای حل مشکلات داخلی در زمینه بیکاری و رونق اقتصادی است. در این میان قرارگاه سازندگی خاتم النبیا به اندازه کافی توانمند است تا در این موضوع ورود پیدا کند.

نماینده مردم الیگودرز در خانه ملت تصریح کرد: پس از هزینه هایی که برای آزادسازی عراق و سوریه از دست تروریسم دادیم نباید میدان را به رقبا واگذار کنیم. باید بتوانیم با عقد قراردادهایی پروژه های بازسازی را در دست بگیریم تا منافع حاصل از آن، به داخل برگردد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه وزارت خارجه را در کنار بخش خصوصی پیشران حضور اقتصادی ایران در این کشورها دانست و تاکید کرد: در این راستا قرارگاه خاتم الانبیا می تواند از ظرفیت های بزرگ خود که شامل حوز های زیرساختی و عمرانی می شود استفاده کند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج