عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم اجرای درست سهام عدالت در کشور گفت: این طرح به اسم بخش خصوصی و به کام دولتی ها شد زیرا مردم را سهام دار شرکت های ورشکسته و زیان ده کردند.

محمد حسن نژاد درباره طرح سهام عدالت و علت عدم اجرای صحیح آن در 10 سال گذشته به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: نفس طرح مذکور خوب بود. ما می خواستیم مملکت را سهام دار کنیم. زمانی با پول ملت رفته بودیم شرکت زده بودیم و حالا می خواستیم بخشی از این سهام را به مردم برگردانیم تا هم آنها به پولی و درآمدی برسند و هم سهام داری در کشور رشد کند.

وی افزود: اما به جای سهم خوب، سهم بد به مردم دادند. یعنی آمدند سهم شرکت های ورشکسته و زیان ده را به مردم دادند. در این مدت هم نتواسنتند سود تقسیم شده را تسویه کنند. لذا حالا می خواهند با دریافت پول نقدی از مردم، سهام بفروشند نتیجه این وضعیت انصراف بسیاری از مردم از سهام دار شدن در شرکت های دولتی خواهد بود. زیرا عده ای به جای آنکه بیایند سهام دولتی بخرند خودشان در بازار بورس سهم می خرند. 

نماینده مردم میانه علت عدم محقق شدن اهداف طرح سهام عدالت را در به کار گماردن افراد غیرمتخصص دانست و تاکید کرد: تعاونی هایی برای این منظور تشکیل دادند اما هیات مدیره هایی که انتخاب شدند، از بورس، شرکت و سهام چیزی نمی دانستند. بنابراین نتیجه کار  به اسم بخش خصوصی، به کام دولتی ها شد. اما اکنون هم می شود طرحی نو ارائه داد و کار را پیش برد. برای این منظور باید افراد متخصص را انتخاب کنیم و از محل سودهای تقسیمی، بدهی ها را تسویه و سپس سهام را به مردم بدهیم. 

حسن نژاد مجری این طرح جدید را سازمان خصوصی سازی عنوان کرد و ادامه داد: ما در این دولت با این مشکل مواجهیم که هر بار اصرار می شود افراد ضعیف را از راس بردارند، لجبازی می کند. یکی از همین افراد ضعیف، رئیس سازمان خصوصی سازی است. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: برآیند شرایط موجود نارضایتی مردم است. شاید هم عده ای دوست دارند مردم ناراضی باشند و ضرر کنند. ما نمایندگان بارها لسه گذاشتیم، تحقیق و تفحص نوشتیم سوال پرسیدیم اما کار به سرانجامی نرسید. کم مانده است از کار نمایندگی استعفا دهیم و به مردم بگویم ما توان پیشبرد کارتان را نداریم و خودتان بروید با دولت تا کنید. 

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح سهام عدالت و پرداخت سود به مردم تا پایان دولت کنونی محقق خواهد شد یا خیر گفت: با ترکیبی که در حال حاضر دولت دارد، این طرح در دولت دوازدهم به نتیجه نمی رسد. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج