عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به کمبود نقدینگی دولت در سال آینده گفت: کاهش بودجه نیروهای مسلح در بخش هزینه های جاری خواهد بود.

محمدجواد جمالی نوبندگانی درباره کاهش برخی ردیف های بودجه نیروهای مسلح برای سال آینده به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: کمبود بودجه و منابع مالی شامل همه حوزه ها و برنامه ها است زیرا دولت با مشکل نقدینگی روبرو است. اکثر بودجه کشور صرف مسائل جاری می شود به طوری که حتی ما نتوانستیم برای بخش عمرانی به اندازه لازم منابعی اختصاص دهیم. 

وی ادامه داد: در همین رابطه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هفته گذشته با وزیر دفاع، فرمانده کل ارتش و رئیس سازمان بسیج مستضعفین جلساتی داشتیم که البته درخواست های همگی به حق بود. اما با توجه به محدودیت منابع لازم است ستاد کل نیروهای مسلح اولویت بندی کند و در حوزه های جرح و تعدیل های انجام دهد. 

نماینده مردم فسا در خانه ملت درباره حوزه هایی که در نیروهای مسلح باید جرح و تعدیل صورت گیرد اظهار داشت: در نیروهای مسلح هم ما یکسری مسائل جاری داریم که شامل حقوق پرسنل، حقوق بازنشستگان و مسائل لجستیکی می شود. اعضای کمیسیون امنیت ملی به دولت مکلف کرد که حقوق بازنشستگان نیروهای نظامی را تا 80 درصد افزایش دهد اما دولت به رغم تمایل به انجام این کار، منابع لازم را ندارد. 

وی تاکید کرد: لذا صرفه جویی و جرح و تعدیل بودجه ای در نیروهای مسلح شامل حوزه موشکی و بنیه دفاعی نخواهد شد و در بخش هزینه های جاری خواهد بود؛ به ویژه آنکه ما در طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا دولت را موظف کردیم یکهزار میلیارد تومان برای بخش موشکی اختصاص دهد که ظاهرا هم دولت آن را به دست این حوزه رسانده است. 

جمالی نوبندگانی در ادامه در مورد علت کمبود نقدینگی دولت بیان داشت: دولت در کشور ما بسیار سنگین است و شاید این حجم از اختصاص منابع به مسائل جاری در دنیا بی نظیر باشد. همچنین به دلیل تداوم رکود، بسیاری از مالیات ها قابل تحقق نیست. از طرفی بودجه ما به نفت وابسته است و به دلیل مشکلات بین بانکی امکان ورود پول به کشور پس از حتی فروش نفت وجود ندارد. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج