آیین‌نامه آموزشی حزب ندای ایرانیان در ۷ ماده و ۸ تبصره در آخرین جلسه شورای مرکزی این حزب به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، این آیین نامه توسط هیات اجرایی و کمیته های آموزش و تشکیلات حزب تهیه شده که براساس آن، گذراندن آموزش‌های الزامی ندای ایرانیان در ۴ دوره برای ارتقای اعضای حزب لازم است.

متن این آیین‌نامه به شرح زیر  است:

ماده ۱- آموزش اعضای حزب ندای ایرانیان در چارچوب این آیین نامه و با نظارت کمیته اموزش مرکز انجام خواهد شد.

ماده۲- آموزش های الزامی ندای ایرانیان شامل چهار دوره "در بدو عضویت"، "در حین عضویت"، "تخصصی ۱"، و "تخصصی ۲" است که هر عضو برای ارتقای عضویت ملزم به گذراندن آن است.

تبصره ۱- داوطلبین فعالیت در ندای ایرانیان برای شروع فعالیت در ارکان و زیرمجموعه های آن ها باید دوره "در بدو عضویت" را بگذرانند.

تبصره۲- کلیه اعضای اصلی کنگره های حزب از زمان تصویب این آیین نامه باید دو دوره در "بدو عضویت" و "در حین عضویت" را طی کرده باشند.

تبصره۳- اعضایی که قصد دارند حمایت حزب برای کاندیداتوری مجلس، شوراهای اسلامی شهر و مناصب دولتی را به دست اورند باید دوره‌های "در بدو عضویت"، "در حین عضویت" و "تخصصی۱" را گذرانده و گواهی گذراندن دوره ها در پرونده عضویت ثبت شده باشد.

تبصره۴- اعضای هیات اجرایی، شورای سیاست گذاری، کمیته تشکیلات مرکز و روسای شعب حزب الزاما از بین افرادی انتخاب خواهند شد که دوره های "در بدو عضویت"، "در حین عضویت"، "تخصصی ۱" و "تخصصی ۲" را گذرانده باشند.

تبصره ۵- کلیه نامزدهای شورای مرکزی و هیات داوری ار زمان تصویب این آیین نامه موظف به گذراندن دوره های "در بدو عضویت"، "در حین عضویت"، "تخصصی ۱" و "تخصصی ۲" هستند و هیات برگزاری کنگره قادر است مانع نامزدی افرادی شود که در دوره های مذکور شرکت نکرده‌اند.

ماده ۳- گذراندن دوره های مذکور شرط لازم برای کسب مسئولیت های حزبی و ارتقای عضویت است. نه شرط کافی.

ماده ۴- پس از تصویب این آیین نامه اعضای حزب به شرح زیر از گذراندن دوره های آموزشی معاف بوده و فعالیت های آنان معادل دوره های مذکور محاسبه می شود:

۱- اعضایی که در آزمون آنلاین سال ۹۵ کمیته آموزش شرکت کرده‌اند و اعضای حق اصلی کنگره سوم نیازی به گذراندن دوره‌های آموزشی "در بدو عضویت" ندارند.

۲- اعضای دارای مدرک تحصیلی مرتبط با هر یک از دوره ها به تشخیص کمیته آموزش از گذراندن آن دوره معاف هستند.

ماده ۵- انتخاب و یا نامزد شدن اعضا برای هر یک از جایگاه های ذکر شده بدون گذراندن دوره های لازم امکان پذیر نیست.

ماده ۶- سرفصل‌های اموزشی هر دوره هر سال یکبار به پیشنهاد کمیته آموزش و تایید هیات اجرایی تعیین خواهد شد.

تبصره: محتوای آموزشی هر سر فصل توسط کارگروهی شامل نماینده کمیته آموزش مرکز، نماینده کمیته تشکیلات مرکز، نماینده رکن مرتبط با موضوع سرفصل، و به ریاست نماینده کمیته آموزش تهیه خواهد شد.

ماده ۷- دوره های آموزشی "در بدو عضویت" به صورت ماهانه در شعب و حوزه ها، دوره های حین عضویت به صورت فصلی در شعب، دوره های تخصصی ۱ و ۲ شش ماه یکبار در شعب و مرکز برگزار خواهد شد.

تبصره ۱: کمیته آموزش موظف است برنامه زمان بندی برگزاری دوره های هماهنگ اموزشی را هر شش ماه یکبار به هیات اجرایی ارائه دهد تا پس از تصویب در برنامه اجرایی حزب قرار گیرد.

تبصره ۲: در صورت عدم توانمندی یک شعبه برای برگزاری هر یک از دوره ها کمیته آموزش مرکز می تواند از ظرفیت شعبِ دیگر برای برگزاری دوره‌ها استفاده نماید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج