سرپرست دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه نیاز به تغییر نگرش در حوزه بازرسی ها داریم، گفت: برخوردهای موضوعی و موردی جوابگو نیست و باید با بهره گیری از فناوری های نوین، رویه ها و روال ها را اصلاح کنیم تا جلوی ایجاد فساد و بروز تخلف گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید محسن صادقی در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت که با حضور جمعی از مدیران بازرسی دستگاه های دولتی برگزار شد، با اشاره به نشست سال گذشته گفت: آن نشست که به منظور آسیب شناسی برگزار شده بود، سه خروجی اصلی داشت که اولین آنها توافق جمعی حاضران بر انسجام بخشی و ایجاد روند مدیریت و هماهنگی واحد در دفاتر بازرسی دستگاه های دولتی بود.

تاکید بر لزوم ارتقای کارآمدی و اثربخشی دفاتر 

وی با اشاره به اینکه مجموعه نظارت و بازرسی به لحاظ ساختاری هیچگاه دارای ساختار یکپارچه نبوده است، افزود: خروجی دوم نشست سال گذشته تاکید بر لزوم ارتقای کارآمدی و اثربخشی دفاتر بود. برخی مدیران بازرسی های دستگاه های دولتی عنوان کرده و می کنند که گاهی پیگیری های آنها با موانعی مواجه شده و به ثمر نمی رسد، لذا لازم است تدبیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.

سرپرست دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهارداشت: همچنین ارائه آموزش های کاربردی و ارتقای توانمندی های مدیران و کارکنان دفاتر بازرسی و تبادل تجربیات دستگاه ها با یکدیگر از طریق ایجاد یک سامانه واحد ارتباطی بین دفاتر بازرسی نیز از دیگر تصمیمات نشست سال گذشته بود.

لزوم ارتقای جایگاه سازمانی دفاتر بازرسی

صادقی با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه سازمانی دفاتر بازرسی برای افزایش اثربخشی اقدامات آنان تصریح کرد: حداقل 182 دفتر بازرسی و نظارت در وزارتخانه ها، دستگاه ها، ادارات و شرکت های دولتی وجود دارد که ضروری است اثربخشی فعالیت های این دستگاه ها ارتقا یابد.

وی گفت: یک پروژه تحقیقی تطبیقی در دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در حال انجام است که بر اساس آن روش ها و مجموعه های نظارتی کشورهای دیگر، به ویژه کشورهایی که تجارب موفقی در مبارزه با فساد داشته اند، مورد بررسی دقیق و کاربردی قرار گرفته و نتیجه نهایی آن به زودی آماده خواهد شد.

در ادامه این نشست حاضران به بحث و ارائه نظر درباره موضوع و نحوه برگزاری نشست سراسری که قرار است به دنبال نشست آذر سال 95 برگزار شود، پرداختند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج