سفیر و نماینده دایم ایران گفت: قاچاق انسان به عنوان یکی از چالش‌های جهانی زندگی تعداد زیادی از مردم را تهدید می‌کند. این پدیده به صورت هم‌زمان سرچشمه و پیامد جنگ و بی‌ثباتی است که جمعیت‌های آسیب‌پذیر جوامع را هدف قرار می‌هد.

به گزارش خبرگزاری موج، سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک در جریان بحث عمومی شورای امنیت تحت عنوان "قاچاق انسان در شرایط مخاصمه" گفت: ایران اعتقاد دارد که در رویایی با این پدیده شوم لازم است که ریشه‌ها، اقدامات پیشگیرانه، حمایت از قربانیان و مجازات قاچاقچیان انسان در یک چارچوب همه جانبه مورد نظر قرار گیرد تا همکاری بین‌المللی در مبارزه با قاچاق انسان به نتیجه مطلوب برسد.

خوشرو در ادامه گفت که مبارزه با ریشه‌های این پدیده وظیفه اصلی شورای امنیت است اما اگر این شورا از مسوولیت خود شانه خالی کند در رسیدگی به این پدیده موفق نخواهد بود که وضعیت لیبی و گزارش‌های اخیر در مورد ظهور مجدد برده‌داری نمونه‌ای از آن است. به راستی شورای امنیت چه زمانی به مسوولیت دولت‌هایی که با تهاجم خود به این کشور این شرایط را در لیبی آفریدند، خواهد پرداخت؟

نماینده ایران در سازمان ملل اظهار کرد: جامعه بین‌المللی باید همکاری‌های خود در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته از جمله قاچاق انسان را به ویژه در زمینه‌ ظرفیت‌سازی و کمک‌های فنی افزایش دهد. در همین چارچوب، جمهوری اسلامی از اقدامات مشترک کشورهای عضو سازمان ملل متحد و ابتکار عمل‌های منطقه‌ای و زیر منطقه‌ای در جهت اجرای برنامه عمل جهانی دفتر مواد مخدر و جرائم ملل متحد UNODC حمایت می‌کند. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج