با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛ وظایف ۹ گانه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری موج، با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛ وظایف ۹ گانه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی تعیین شد.

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده (هفت) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج