وزیر کشور در حاشیه مراسم تجمع ۱۳ آبان در استان یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محور ظلم و‌ ستم در دنیا آمریکاست و این کشور در امور داخلی ملت ها دخالت های زیادی کرده و همچنین علیه ملت ما نیز ظلم های زیادی را روا داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه مراسم تجمع ۱۳ آبان در استان یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۳ آبان نماد خروش مردم مسلمان علیه ظلم و ‌ستم است.

محور ظلم و‌ ستم در دنیا آمریکاست

وی در ادامه افزود: محور ظلم و‌ ستم در دنیا آمریکاست و این کشور در امور داخلی ملت ها دخالت های زیادی کرده همچنین علیه ملت ما نیز ظلم های زیادی را روا داشته از جمله؛ کودتا ۲۸ مرداد، سقوط هواپیمای مسافربری و کمک و حمایت از دشمنان ما در جنگ تحمیلی همچنین آمریکا در مسائل داخلی و امنیتی کشورمان همواره به دنبال توطئه بوده است.

موضع ما کماکان همان مقابله با شیطان بزرگ است

وزیر کشور تاکید کرد: مردم ما با هوش و فراستی که دارند همه این ها را می فهمند و تحلیل می کنند و نسبت به آن موضع دارند که موضع ما کماکان همان مقابله با شیطان بزرگ است.

هرچه فشار بر ایران بیافزایند مردم ما سخت تر و مصمم تر خواهند بود

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه موظف هستیم تکالیف خود را پشت سر مقام معظم رهبری نسبت به انقلاب و مردم انجام دهیم، گفت: هرچه فشار آنها بر ما بیشتر باشد اتحاد، انسجام و اراده ما قوی تر خواهد بود و باید بدانند راه مواجه با ایران راه منطق، عقل و قبول استقلال و ‌منافع ایران است.
وی خاطرنشان کرد: هرچه فشار بر ایران بیافزایند مردم ما سخت تر و مصمم تر خواهند بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج