رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: مشکل اصلی از ضعف قانون انتخابات است. من چندین بار به مجلس نامه نوشتم که قانون انتخابات را درست کنید.

به گزارش خبرگزاری موج، آیت الله محمد یزدی با بیان این مطلب، افزود: همین دوره قبل هم نامه نوشتم که آقای لاریجانی دوره شما تمام می‌شود؛ اگر می‌خواهید برای خدا کاری را انجام دهید این قانون انتخابات را درست کنید.

یعنی چه، کسی که سواد ندارد برای رئیس جمهور شدن اسم می‌نویسد!

وی ادامه داد: یعنی چه، کسی که سواد ندارد برای رئیس جمهور شدن اسم می‌نویسد! این قانون ضعیف است که هزار و چند نفر برای ریاست جمهوری اسم می‌نویسند.

صرف رئیس مجلس بودن کافی نیست

یزدی خاطرنشان کرد: صرف رئیس مجلس بودن کافی نیست که هرچه به ذهنشان می‌رسد مطرح کنند. بهتر بود قبل از طرح این مساله، با حقوقدانان و فقها مشورت می‌کردند و از دلایل قانونی و شرعی این کار مطلع می‌شدند.

احترام به حقوق اقلیت‌های دینی، از وظایف حاکمیت است

وی ادامه داد: تصریح می‌کنم که احترام به حقوق اقلیت‌های دینی، از وظایف حاکمیت است و در قانون اساسی هم به آنها تاکید شده است و باید محفوظ بماند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه در پایان تاکید کرد: اقلیت‌های محترم بدانند که شورای نگهبان مخالف حقوق شهروندی نیست، آن‌ها هم مثل همه مردم در کشور ما در حال زندگی هستند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج