رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: تمام عناصر قدرت خود را مکلف به رعایت حقوق شهروندان بدانند و بهترین و روشن‌ترین راه برای حفظ حقوق شهروندی اجرای قانون است و باید مصرانه در اجرای قوانین تاکید داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری موج، داود محمدی در سخنان خود در کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با اشاره به پیشینه تاریخی حقوق شهروندی اظهار کرد: پیشینه حقوق شهروندی به زمانی که بشر زندگی اجتماعی را تجربه کرد و هسته اولیه جامعه شکل گرفت افراد برای خود و خانواده‌شان حقوق قائل بودند و پیشینه حقوق شهروندی با شروع زندگی اجتماعی آغاز شد.

بهترین نمونه حقوق شهروندی منشور حقوق شهروندی کوروش کبیر است 

وی افزود: مهمترین نمونه سند مکتوب در ارتباط با حقوق شهروندی مربوط به منشور حقوق شهروندی کوروش کبیر است و از افتخارات ایرانیان می‌باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: با ورود اسلام و استقبال مردم نیز جلوه‌های باشکوهی از حقوق شهروندی را در آیات، احادیث و روایات ائمه نیز شاهد هستیم و بعد از انقلاب اسلامی نیز در این خصوص قدم‌های بلندی برداشتیم.

محمدی بیان کرد: گام‌های بلند کشور در خصوص رعایت حقوق شهروندی در سه عنوان اسناد بالادستی، قانون اساسی و قوانین عادی ما مظاهر متعددی به چشم می‌خورد که از جمله آن فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی (ره) و فرمان مقام معظم رهبری در این زمینه است.

وی اظهار کرد: بیش از ۵۰ اصل از مواد قانون اساسی به حقوق شهروندی اشاره دارد و با امضای کنوانسیون‌های بین‌المللی در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته‌ایم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: اگر بخواهیم حقوق شهروندی را تقسیم‌بندی کنیم در سه حوزه است که عبارتند از حقوق مدنی، سیاسی و حقوق قضایی است که تصویب حقوق شهروندی توسط دولت در سال ۹۵ از جمله مصوبات در زمینه حقوق شهروندی است.

وی افزود: یکی از راهکارهای تحقق حقوق شهروندی و ضمانت‌هایی که در این خصوص داریم بحث نظارت‌های بر قوانین است. اگر دستگاه‌های مختلف بر اجرای قوانین نطارت داشته باشند حقوق شهروندی تضمین می‌شود.

محمدی در ادامه گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی پیش بینی شده که رسیدگی به شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه بر عهده مجلس است و این وظیفه به کمیسیون اصل ۹۰ محول شده است.

مواردی از نقض حقوق شهروندی در مسائل مختلف داریم 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: متاسفانه مواردی از نقض حقوق شهروندی در مسائل مختلف داریم که تنها با تکیه بر قانون نمی‌توان به این مهم دست یافت.

وی گفت: تمام عناصر قدرت و قوای سه‌گانه و تمام نهادهای سیاسی و مدنی خود را مکلف به رعایت حقوق شهروندان بدانند و بهترین و روشن‌ترین راه برای حفظ حقوق شهروندی اجرای قانون است و باید مصرانه در اجرای قوانین تاکید داشته باشیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج