رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور زمان دقیق تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی دولت به مجلس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت‌وگویی درباره تحقق بودجه عمرانی در سال 96، گفت: تا اول آبان‌ماه بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص بودجه صورت گرفته است.

وی افزود: این تخصیص از منابع مختلفی که قانونگذار از جمله مبالغ نفتی و اسناد خزانه در نظر گرفته، انجام شده که امیدواریم تا ماه‌های آینده حدود 44 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص بودجه داشته باشیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تغییر در ساختار بودجه سال 97 توضیح داد: سه ویژگی برای بودجه سال آینده می‌توان بیان کرد، ابتدا مبنا و مبانی تصویب بودجه هر دستگاه براساس قیمت تمام شده‌ای خواهد بود که دستگاه فعالیت می‌کند، این کار چند سال گذشته محاسبه شده و در پیوست 4 قانون بودجه امسال نیز آمده است.

نوبخت با بیان اینکه برای بودجه سال96 براساس قانون برنامه، هدف کمی در نظر گرفته شده بود، ادامه داد: این مقدار هدف با قیمت واحدی که محاسبه کردیم ضرب و بودجه دستگاه‌ها و بخش‌ها مشخص می‌شود، ما به جای اینکه پول دستگاه‌ها را به مرکز یا وزارتخانه بدهیم به هر استان تخصیص داده می‌شود.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال، اداره کل آموزش و پرورش اردبیل در استان اردبیل قرار دارد، بنابراین لازم نیست پول را به وزارتخانه بدهیم، بلکه بودجه به استان اختصاص داده می‌شود تا شورای برنامه استان با مدیریت استاندار و مدیر سازمان برنامه استان و نمایندگان تصمیم‌گیری کنند و صرفه‌جویی لازم را در نظر بگیرند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: ویژگی دیگری که برای بودجه سال آینده در نظر گرفته‌ایم، تمرکززدایی بودجه دستگاه‌هاست، بنابراین دستگاه‌ها به صورت ملی بودجه دریافت نمی‌کنند بلکه براساس جغرافیا و منطقه برای آنها تخصیص بودجه در نظر گرفته می‌شود.

تخصیص بودجه در سال آینده براساس عملکرد و اهدافی است که در نظر گرفته می‌شود

نوبخت همچنین درباره تخصیص بودجه‌ها اظهار داشت: تخصیص بودجه در سال آینده براساس عملکرد و اهدافی است که در نظر گرفته می‌شود، نه براساس وصول پول به خزانه، در روش سنتی هر مقدار پول وارد خزانه می‌شد، به درصد مشخص به دستگاه‌ها پرداخت می‌کردیم که این شکل در سال آینده تغییر می‌کند.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه سال 97 یک روز زودتر از موعد قانونی یعنی 14 آذر به مجلس ارسال خواهد شد، خاطرنشان کرد: بودجه‌ریزی سال آینده بر مبنای عملکرد است و تصویب بر پایه بودجه‌ریزی بر مبنای صفر و تخصیص بر پایه عملکرد خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج