وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در همایش «آینده پژوهی در مسیر بالندگی» گفت: دشمنان انقلاب همواره به دنبال سنگ اندازی در مسیر بالندگی انقلاب اسلامی ایران هستند. جنگ تحمیلی یکی از همین سنگ اندازی های دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری موج، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در همایش آینده پژوهی در مسیر بالندگی دفاعی و امنیت که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، گفت: اهمیت علوم آینده پژوهی بسیار روشن است و مراکز علمی در جهان بر پایه آینده پژوهی تحقیق و پژوهش می کنند.

وی با بیان اینکه وزارت دفاع یکی از پیش روترین مجموعه ها در آینده پژوهی است، گفت: یکی از مهمترین عوامل آینده پژوهی روندهاست. وقوع انقلاب اسلامی در منطقه یکی از مهمترین روندهاست که دشمنان را بهت زده کرده است.

امیر حاتمی افزود: دشمنان انقلاب همواره به دنبال سنگ اندازی در مسیر بالندگی انقلاب اسلامی ایران هستند. جنگ تحمیلی یکی از همین سنگ اندازی های دشمنان است. آنها به دنبال ایجاد کینه میان ملت عراق و  ایران بودند اما امروز انسجام ملت ایران و عراق بیش از هر زمان دیگر است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج