عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: 150 چالش شهری در کشور داریم که در کشورهای توسعه یافته برای هرکدام از آنها یک برنامه وجود دارد که در نهایت منجر به مفهوم بازآفرینی شهری می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مجید کیانپور با اشاره به بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری، اظهار کرد: بهترین حالت برای این موضوع این است که مسکن و زندگی شهری یک فرآیند فرابخشی است.

وی تصریح کرد: 150 چالش شهری در کشور داریم که در کشورهای توسعه یافته برای هرکدام از آنها یک برنامه وجود دارد که در نهایت منجر به مفهوم بازآفرینی شهری می شود.

وی با بیان این که دولت در این حوزه باید فقط تسهیل گری کند، افزود: جای بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در مقوله بازآفرینی شهری خالی است.

وی با اشاره به برنامه نوسازی سالانه 300 هزار واحد، اظهار کرد: باید همزمان کارهای پژوهشی و علمی را به بدنه ارگان های دولتی ببریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که شهرداری باید ملزم شوند بافت های ناکارآمد برای نوسازی داشته باشند، گفت: باید بازآفرینی شهری را با کمک همه ارگان های ذی ربط اجرایی کنیم و بر اساس آمایش سرزمین برای دستگاه ها وظایفی تدوین شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج